Auton kauppakirja – miksi ja miten?

Autokauppa, joka tehdään kahden yksityishenkilön välillä, on niin sanottu irtaimen esineen kauppa, johon tulee sovellettavaksi kauppalaki. Autokaupasta taas yksityishenkilöiden tulee aina pyrkiä tekemään auton kauppakirja.

Irtaimen esineen kauppa ei ole kuitenkaan samalla tavalla määrämuotoon sidottu kuin esimerkiksi kiinteistön kauppa, joka tulee tehdä aina tietyssä muodossa ollakseen pätevä.

Autokauppa voidaankin tehdä vapaamuotoisesti, myös suullisena, mutta kirjallisen kauppakirjan laatiminen on aina suositeltavaa. Koska irtaimen esineen kauppa voidaan tehdä vapaamuotoisesti, myös kauppakirjat voivat olla muotoilultaan hyvin erilaisia.

Auton kauppakirja kannattaa kuitenkin laatia huolella, jotta riitatilanteita voitaisiin myöhemmin välttää.

Otetaan esimerkiksi kuvitteellinen tilanne…

Henkilö A ostaa auton B:ltä siinä kunnossa kuin se on.

B ilmoittaa autolla ajetun 145 000 kilometriä, joka ilmenee auton mittarilukemankin perusteella oikeaksi.

B kertoo auton jakohihnan vaativan uusimista 150 000 kilometrin kohdalla eli hyvin pian. B onkin sitä mieltä, että hän kyllä myy auton, mutta A:n on oltava tietoinen siitä, että auton jakohihna tulee kiireellisesti uusia.

Kaupat tehdään A:n ja B:n välillä ja A vaikuttaa kauppaan tyytyväiseltä.

Kumpikaan kaupan osapuoli ei muista tässä vaiheessa kirjata auton kauppakirjaan sitä, kuinka paljon autolla oli ajettu kaupantekohetkellä tai sitä, että jakohihna tulisi B:n ilmoituksen mukaan uusia.

Oikeastaan auton kauppakirjasta ei ilmene mitään muuta kuin auton merkki ja malli, kauppahinta ja osapuolten yhteystiedot.

Eräänä sateisena päivänä A:n ostaman auton jakohihnan katkeaminen aiheuttaa moottorivaurion.

A on vihainen B:lle ja vaatii B:tä maksamaan auton korjauskustannukset.

auton-kauppakirja

B ihmettelee A:n korvausvaatimusta.

B:hän kertoi A:lle auton jakohihnan vaativan uusimista.

A puolestaan kertoo B:lle, että mitään tällaista keskustelua ei ole koskaan käyty ja väittää B:tä valehtelijaksi. A suorastaan ihmettelee sitä, ettei B kertonut näin tärkeästä asiasta kauppaa tehtäessä ja väittää B:n salanneen olennaista tietoa, joka olisi vaikuttanut kaupantekoon, jos B vain olisi siitä viitsinyt kertoa.

A vielä väittää B:n sanoneen kaupantekotilaisuudessa A:lle nimenomaisesti, että auton jakohihna oli uusittu.

Miten tilanne tulisi ratkaista? Kumpi valehtelee?

Olisikohan edellisen kaltaisessa tilanteessa apua siitä, että auton kauppakirja olisi sisältänyt maininnan siitä, että ostaja on tietoinen siitä, että autolla on ajettu 145 000 kilometriä ja että jakohihna tulee uusia 150 000 kilometrin kohdalla?

Auton kauppakirja olisi voinut sisältää nimenomaisen maininnan myös siitä, että ostaja vastaa auton jakohihnan uusimiskustannuksista.

Tällöin olisi paljon helpompi näyttää toteen, mitä osapuolten kesken oli todellisuudessa sovittu, kuin olla tilanteessa, jossa on periaatteessa sana sanaa vastaan.

Mikäli tarvitset itse tällä hetkellä käyttöösi auton kauppakirjan, voit laatia sen heti sopimuspohja.comissa. Aloita auton kauppakirjan laatiminen siinä tapauksessa klikkaamalla alla olevaa nappulaa:

auton kauppakirja

 

Auton kauppakirja – Mitä tietoja kirjata?

Tiedot kaupan kohteesta

Tässä blogikirjoituksessa käydään läpi sitä, mitä tietoja autokaupan osapuolten olisi hyvä kirjata auton kauppakirjaan.

Aihetta käydään läpi sopimuspohja.comista löytyvän auton kauppakirjan perusteella, mutta voit hyödyntää samoja tietoja myös, jos haluat laatia kauppakirjan täysin itsenäisesti.

Ensimmäisenä laadittavasta asiakirjasta tulee tietenkin ilmetä, että kyseessä on auton kauppakirja. Tämä voidaan mainita asiakirjassa ensimmäisenä.

Toiseksi on luonnollisesti hyvä mainita kaupan osapuolet eli myyjä ja ostaja ja heidän yhteystietonsa. sopimuspohja.comissa nämä tiedot kirjataan ylös alla näkyvällä lomakeella.

autokaupan osapuolet

Kun asiakirja on saatu otsikoitua ja kaupan osapuolet kirjattua, on syytä kirjata tiedot kaupan kohteesta eli myytävästä autosta.

Kauppakirjaan voidaan kirjata ensiksi auton merkki ja malli.

Tämän jälkeen on hyvä kirjata auton rekisteritunnus ja valmistenumero. Valmistenumero (VIN, Vehicle Identification Number) on ajoneuvokohtainen numero- ja kirjainsarja, jossa on 17 merkkiä.

Auton ostajalle nämä ovat tärkeitä tietoja, sillä ostajan on autokaupassa hyvä varmistua siitä, että rekisteritunnus ja valmistenumero vastaavat rekisteritietoja. Ostajan on hyvä varmistua siitä, että myyjä on todella rekisteriin merkitty omistaja.

Rekisteritietoja ja esimerkiksi verotietoja voi hankkia itselleen Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafin) ajoneuvotietopalvelusta. Liikenteen turvallisuusviraston verkkosivuilta löydät helposti tietoa Trafin yhteistyökumppaneiden eli eri palveluntarjoajien verkkosivustoista, joista erilaisia rekisterikyselyjä on mahdollista tehdä.

Kauppakirjaan kannattaa auton osalta kirjata käyttöönottovuosi ja mittarilukema.

Kauppakirjassa on hyvä olla tieto siitä, milloin autolle on tehty viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus. Ostajan tulee olla tietoinen siitä, että ajoneuvolain mukaan sellaisen auton käyttö liikenteessä on kielletty, jota ei ole hyväksytty määräaikaiskatsastuksessa.

Näiden tietojen jälkeen auton kauppakirjaan voidaan lisätä tietoa muista varusteista, jotka kuuluvat kauppaan. Auton kauppakirjassa voidaan mainita muun muassa avainten määrä, mutta ostajaa varmasti kiinnostaa tietää, kuuluuko kauppaan esimerkiksi kesä- ja talvirenkaat.

sopimuspohja.comissa nämä tiedot syötetään seuraavanlaisella lomakkeella:

autokauppa kaupan kohde

Kauppahinta

Yksi tärkeimpiä asioita auton kauppakirjassa on tietenkin varsinainen kauppahinta. Kauppahinta kannattaa kirjoittaa kauppakirjaan niin numeroin kuin kirjaiminkin ikävien virheiden välttämiseksi.

Kauppahinnan maksaminen on varmasti helpottunut nykyisenä älypuhelinten ja tablettien aikakautena. Mobiiliyhteyden avulla verkkopankki on muutamien sormen pyyhkäisyjen päässä.

Näin ollen kaupan osapuolilla on mahdollista allekirjoittaa kauppakirja, ostajalla maksaa kauppahinta ja myyjällä luovuttaa auton hallinta ostajalle – kaikki samassa tilaisuudessa.

Ostajan kannattaa näyttää ja myyjän tietysti katsoa, että ostajan tekemä maksu verkkopankissa tulee tehtyä loppuun saakka.

Kauppahinnan maksamisen jälkeen ostaja voi antaa maksusta myös kuitin myyjälle joko paperisena tulosteena tai vaikkapa sähköisesti esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona. Jos autokaupan osapuolet ovat vieläpä saman pankin asiakkaita, on maksulla mahdollisuus näkyä myyjän tilillä jo samana päivänä.

Auton kauppakirjaa laadittaessa kauppakirjaan kannattaa ottaa tilanteeseen sopiva ehto kauppahinnan maksamisesta ja auton omistusoikeuden siirtymisestä. sopimuspohja.comissa sinun ei tarvitse laatia tätä itse erikseen, vaan lomake tekee sen automaattisesti.

Verkkopankkimaksun etuna käteismaksuun on se, että siitä jää todiste. Tällä tavoin se on ostajallekin turvallisempi vaihtoehto.

Kaupan muut ehdot

Kauppahinnan ja sen maksamisen lisäksi autokauppaan kuuluu tietysti muitakin tärkeitä ehtoja.

Auton koeajo

Auton myyjän kannattaa antaa auto ostajalle koeajettavaksi tai jopa suorastaan kehottaa koeajamaan auto.

auton-kauppakirja-toinen

Tietysti on selvää, että tässä vaiheessa myyjän kannattaa parhaimpansa mukaan pitää huolta siitä, että ostaja tulee koeajon jälkeen auton kanssa takaisin. Yksi vaihtoehto myyjälle onkin olla koeajolla mukana ostajan kanssa.

Myyjä voi vaatia myös riittävän suurta panttia ostajalta koeajon ajaksi ja aina kannattaa pyrkiä tarkastamaan ostajan henkilöllisyys.

Hyöty myyjälle

Mutta mitä hyötyä myyjälle on siitä, että ostaja koeajaa auton?

Kauppalain 20 § mukaan:

Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut tavaran tai ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt noudattaa myyjän kehotusta tarkastaa se, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita, ellei myyjä ole menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Myyjälle on se hyöty koeajosta, että jos myyjä pyytää ostajaa tekemään koeajon ja ennakkotarkastamaan auton, ostajan tulee tuo ennakkotarkastus tehdä ja tällöin hänen on tarkastettava auto niin ulkoisesti kuin sisältäkin päin.

Tämän ennakkotarkastuksen jälkeen ostaja ostaessaan auton ei voi auton virheenä enää vedota sellaisiin seikkoihin, jotka hän tuossa tarkastuksessa havaitsee, eikä myöskään sellaisiin seikkoihin, jotka ostajan olisi tullut tuossa ennakkotarkastuksessa havaita.

Esimerkkinä seikasta, mitä ostajan tulee ennakkotarkastuksessa havaita, voidaan pitää vaikkapa auton maalipintaa.

Ostajan tulee siis ennakkotarkastuksessa katsoa, millainen auton maalipinta on. Jos hän ei sitä tee ja auton maalipinnassa on klommoja, hän ei voi niihin enää auton ostettuaan virheenä vedota.

sopimuspohja.comin auton kauppakirjassa kauppakirjaan otetaan maininta koeajoa koskien, jos myyjä on antanut ostajalle siihen mahdollisuuden.

Huoltokirja

Monia autoja saatetaan myynti-ilmoituksessa markkinoida sellaisina, jotka sisältävät täydellisen huoltokirjan.

Tämä antaa autoa ostavalle henkilölle mielikuvan siitä, että autoa on huollettu säännöllisesti auton huolto-ohjelman mukaisesti.

Myyjän tulee huomioida se, että hän vastaa niistä tiedoista, jotka hän autoa myytäessä ostajalle antaa, joten jos myyjä myy autoa niin, että se sisältää ostajalle luovutettavan täydellisen huoltokirjan, myyjän on hyvä olla tietoinen siitä, että myös auton määräaikaishuollot on syytä olla autossa tehtynä sitä koskevan huolto-ohjelman mukaisina.

sopimuspohja.comin kauppakirjassa voit ilmoittaa, onko autoa huollettu huolto-ohjelman mukaisesti ja voidaanko ostajalle luovuttaa autoa koskeva huoltokirja. Tämä vaikuttaa lopullisen kauppakirjan muotoiluun.

Auton myynti sellaisena kuin se on

Auton kauppakirja voi sisältää maininnan myös siitä, että auto myydään siinä kunnossa kuin se on. Vaikka tämä yleislauseke onkin sinänsä käyttökelpoinen, myyjän on turha luulla, että se vapauttaisi hänet virhevastuusta kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Kauppalain 19 §:n mukaan nimittäin:

Jos tavara on myyty “sellaisena kuin se on” tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:

1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3) tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Myyjän antamat tiedot

Kauppalain mukaan, vaikka auto myytäisiinkin sellaisena kuin se on, auton on ensiksikin vastattava niitä tietoja, joita myyjä autosta antaa.

Myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

Myyjä ei voi myöskään laiminlyödä tiedonantovelvollisuuttaan, vaan hänen tulee antaa ostajalle tietoa sellaisesta auton ominaisuudesta tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen voidaan olettaa tienneen ja josta ostaja myös perustellusti odottaa saavansa tiedon.

Tällaisen myyjän laiminlyömän tiedon tulee myös voida olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Jos myyjä siis haluaa tältä osin välttää virhevastuunsa, tulee hänen ilmoittaa ostajalle ne auton viat ja virheet, joista myyjä on tietoinen ja joista ostaja perustellusti odottaa saavansa tiedon.

Olennaisesti huonompi kunto kuin mitä ostajalla on perusteltua aihetta edellyttää

Kolmas pykälässä mainittu virhetilanne – huolimatta sellaisena kuin se on -ehdon käyttämisestä – on se, että auto on joka tapauksessa olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Tässä viimeisessä perusteessa myyjän on syytä pitää mielessä, että tällöin kyseessä voi olla myös niin sanottu piilevä virhe.

Myyjä voi siis joutua virhevastuuseen sellaisestakin viasta, josta hän on yhtä tietämätön kuin ostajakin. Virhevastuun syntymiseksi on kuitenkin muistettava, että virheeltä edellytetään tiettyä olennaisuutta eli mitä suurempi vika, sitä olennaisempi se on.

Piilevän virheen on oltava autossa olemassa niin sanotun vaaranvastuun siirtyessä myyjältä ostajalle.

Kauppalain mukaisesti vaaranvastuu voi siirtyä ostajalle esimerkiksi silloin, kun auto kauppakirjan mukaisesti luovutetaan ostajalle.

Virheeltä ei kuitenkaan vaadita sitä, että virhe olisi vaaranvastuun siirtyessä vielä havaittavissa. Merkityksellistä on vain se, oliko autossa virhe jo silloin, kun vaaranvastuu vielä oli myyjällä ennen auton luovutusta ostajalle.

Kolmannessa virheperusteessa täytyy muistaa myös se, että auton hinta luo ostajalle tietyt odotukset.

auton-kauppahinta

Hieman yksinkertaistettuna voidaan tuoda asian havainnollistamisen vuoksi seuraavanlainen kuvitteellinen esimerkki:

Ostaja A on maksanut autosta huomattavasti suuremman hinnan kuin mitä sen hetkisillä markkinoilla vastaavanlaisesta autosta maksetaan.

Tällöin A:lla on ostajana autolle perustellusti suuremmat odotukset kuin jos A olisi maksanut siitä huomattavasti markkinahintaa alhaisemman hinnan.

Jos tällaisessa autossa havaitaan pian ostamisen jälkeen piilevänä virheenä kallis moottorivika, kummalla hinnalla myydyssä autossa on suuremmalla todennäköisyydellä virhe?

Auton myyjän tiedossa olevat viat

sopimuspohja.comin auton kauppakirja lomakkeella voit syöttää kauppakirjaan auton myyjän tiedossa olevia vikoja.

Ideana kauppakirjassa on se, että se muotoillaan niin, että molempien kaupan osapuolten tiedossa on selvästi, kumpi kaupan osapuolista myyjän tiedossa olevista vioista ja niiden korjaamisista vastaa.

Näin ollen tällaisista myyjän tiedossa olevista vioista ei tarvitse riidellä jälkikäteen. Tämä tietysti edellyttää sitä, että autoa myyvä henkilö on valmis nämä tiedot kauppakirjassa rehellisesti tuomaan esille.

Kuten edellisestä osiosta huomattiin, tämä on tapa, jolla myyjä voi rajoittaa virhevastuutaan tiedossaan olevista vioista.

Sellaisella ehdolla, että auto myydään siinä kunnossa kuin se on, myyjä ei onnistu virhevastuutaan tiedossaan olevien vikojen osalta rajaamaan, vaan virhevastuun rajaamisen tulee tapahtua yksityiskohtaisesti kunkin virheen osalta.

Auton myyjän kannattaa ilmoittaa myös sellaisista seikoista, joista ostajan olisi syytä muutoinkin tietää. Tällöin vältytään samoin ikäviltä riitatilanteilta jälkikäteen.

Tulee huomata, että vaikka myyjä olisikin antanut auton ostajan ennakkotarkastettavaksi, ei ennakkotarkastuksen tarkoituksena ole vapauttaa vilpillistä myyjää vastuusta.

Sen vuoksi kauppalain 19 §:ssä on seuraavanlainen maininta:

Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut tavaran tai ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt noudattaa myyjän kehotusta tarkastaa se, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita, ellei myyjä ole menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti. (alleviivaus kirjoittajan)

Toisin sanoen myyjä ei voi vedota siihen seikkaan, että ostajan olisi pitänyt ennakkotarkastuksessa havaita virhe, jos hän itse toimii kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Näin voi olla tilanteessa, jossa myyjä tietää autossa olevan virheen, mutta jättää siitä kertomatta ostajalle ja sen sijaan tyytyy kehottamaan ostajaa tarkastamaan auton.

Varmenne vai rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa

Auton omistajanvaihdoksen rekisteröimiseksi tarvitaan joko niin sanottua varmennetta tai sitten rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa.

Auton myyjän tuleekin luovuttaa jompikumpi näistä kahdesta auton ostajalle.

Auton kauppakirja on hyvä laatia niin, että siinä sovitaan, kumpi näistä kahdesta ostajalle luovutetaan, ja jos ostajalle luovutetaan esimerkiksi rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa, voi auton kauppakirja pitää sisällään maininnan siitä, että myyjä auttaa ostajaa tarvittavien tietojen kanssa.

Auton kauppakirja – yhteenveto

Auton kauppakirja voidaan tehdä siis hyvinkin vapaamuotoisesti, mutta tässä blogikirjoituksessa on pyritty antamaan joitakin perusteita, joiden vuoksi auton kauppakirjaa ei ole syytä laatia huolimattomasti.

Auton kauppakirjan laatimiseen kannattaakin varata riittävästi aikaa, jotta autokaupan osapuolet voivat mahdollisimman hyvin välttyä ikäviltä riitatilanteilta autokaupan jo tultua tehdyksi.

Jos olet tällä hetkellä myymässä omaa autoasi, voit tehdä auton kauppakirjan saman tien sopimuspohja.comissa. Aloita tällöin klikkaamalla alla olevaa nappulaa.

kauppakirja auto

Kirjoittaja on eLakitoimiston perustaja Niko Laukkonen, joka on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Niko on saanut luvan toimia myös kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjänä sekä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana. Oikeudenkäynneissä Niko on edustanut niin Suomessa kuin Virossa.

auton kauppakirja