Auton osto yksityiseltä – tarkista nämä 6 asiaa

Auton osto yksityiseltä voi joitakin ajatuksena jännittää. Uskallanko ostaa auton yksityiseltä vai pitäisikö sittenkin hankkia auto liikkeestä?

Tässä kirjoituksessa käydään läpi 6 asiaa, joiden tarkistamisesta on hyötyä, kun ollaan ostamassa autoa yksityiseltä henkilöltä. Ne voivat auttaa varmistumaan siitä, keneltä ja millaista autoa ollaan hankkimassa.

Kirjoituksessa ei kuitenkaan tarkastella tyhjentävästi kaikkia seikkoja, joita käytetyn auton ostoa harkittaessa tulisi tarkistaa, vaan kyseessä on esimerkinomainen listaus. Kirjoituksessa ei käsitellä esimerkiksi auton koeajoon liittyviä asioita.

Aloitetaan siis ensimmäisestä seikasta…

1. Auton osto yksityiseltä – kuka on auton oikea omistaja?

Kun harkinnassa on auton osto yksityiseltä, on tärkeää varmistua siitä, että autoa myyvä henkilö on todella auton omistaja.

Tällaisia tietoja kannattaa lähteä hakemaan ajoneuvoliikennerekisteristä.

Lain ajoneuvoliikennerekisteristä mukaan:

jokaisella on oikeus yksittäisluovutuksena saada tieto tai kopio rekisteriin talletetuista julkisista tiedoista seuraavasti:

1) ajoneuvon rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella tiedot ajoneuvosta ja sen verotuksesta, kiinnityksestä sekä ajoneuvon omistajan ja haltijan ja liikennevakuutuksen ottajan nimestä sekä osoite- ja yhteystiedoista.

Näin ollen ajoneuvoliikennerekisteristä selviää tieto siitä, kuka on todellisuudessa auton omistava henkilö. On sanomattakin selvää, että auto kannattaa ostaa vain sellaiselta taholta, joka on rekisteriin merkitty omistajaksi.

Ajoneuvoliikennerekisterin tietoja saa käyttöönsä Liikenteen turvallisuusviraston sivuston kautta. Tietojen saamiseksi tarvitsee tosiaan tietää vain auton rekisteritunnus.

2. Auton “identiteetti”

Samalla kun tarkistaa auton omistajaa koskevat rekisteritiedot, on hyvä tarkistaa myös ajoneuvoa koskevat rekisteriin merkityt tiedot.

Paitsi että rekisteritunnuksen tulisi vastata sitä, mitä on mainittu rekisteritiedoissa, on auton oston yksityiseltä ollessa ajankohtainen syytä varmistaa myös se, että auton valmistenumero vastaa rekisteritietoja.

Auton valmistenumerolla tarkoitetaan kussakin autossa olevaa yksilöllistä numero- tai kirjainsarjaa, minkä avulla kukin auto voidaan tunnistaa. Valmistenumero on 17 merkkiä pitkä.

Ostajan tulisi siis saada nähdä autosta sen valmistenumero ja tarkastaa, että se täsmää rekisteritietojen kanssa.

3. Liikenteestä poisto ja käyttökielto

Ajoneuvon rekisteritietoja katsomalla autoa yksityiseltä henkilöltä ostavan henkilön tulisi tarkastaa myös se, onko auto poistettu liikenteestä ja onko se tästä johtuen käyttökiellossa.

Ostajan on syytä huomata sekin seikka, että vaikka autossa olisikin sinänsä rekisterikilvet paikallaan, tämä ei välttämättä kerro siitä, onko auto poistettu liikennekäytöstä vai ei.

auton osto yksityiseltä

Haluatko käyttää oheista infograafia? Voit halutessasi niin tehdä, mutta linkitäthän tällöin lähteenä olevaan sopimuspohja.comiin.

4. Onko ajoneuvovero maksettu?

Auton ostoa yksityiseltä henkilöltä harkitsevan on syytä huolehtia myös siitä, että hän tarkastaa, onko autoa koskeva ajoneuvovero maksettu.

Miksi se on tärkeää auton ostajan kannalta?

Sen vuoksi, että ajoneuvoa, josta ei ole maksettu ajoneuvoveroa, ei saa ajoneuvoverolain mukaan käyttää liikenteessä, vaan se on käyttökiellossa.

Juuri liikenteestä poistamisella oikein tehtynä voidaan välttää ajoneuvoveron maksaminen. Tämä onni on kuitenkin lyhytaikainen, koska liikenteessä autoa ei saa käyttää.

Sen vuoksi ostajan kannalta on tärkeää tietää, että vaikka ajoneuvon omistus olisikin siirretty ostajalle, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, jos ajoneuvovero on maksamatta.

Toisin sanoen myyjän laiminlyömät ajoneuvoverot voivat suoraan vaikuttaa siihen, saako ostaja käyttää autoa liikenteessä. Tämän vuoksi ostajan on tärkeää tarkastaa, että ajoneuvoverot on maksettu.

5. Onko määräaikaiskatsastus suoritettu?

Ostajalle on samoin tärkeää se, että autoa koskevat määräaikaiskatsastukset on tehty.

Siinä tapauksessa, että ajoneuvoa ei ole hyväksytty määräaikaiskatsastuksessa, auto on jälleen käyttökiellossa ajoneuvolain mukaan.

Eli auton myyjän laiminlyömä määräaikaiskatsastus vaikuttaa jälleen siihen, voiko ostaja käyttää ostamaansa autoa liikenteessä.

Sen vuoksi ostajan on syytä varmistua määräaikaiskatsastusten läpäisemisestä ajallaan.

Ostaja voi myös pyytää auton myyjältä katsastustodistusta viimeisimmästä määräaikaiskatsastuksesta.

6. Varmenne tai rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa

Jotta auton ostaja saisi omistajanvaihdoksen rekisteröityä, ostaja tarvitsee myyjältä joko varmenteen tai rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan.

Autoa myyvän henkilön ajoneuvolain mukaisena velvollisuutena on luovuttaa ostajalle jompikumpi näistä.

Jos ostajalle luovutetaan ilmoitusosa, on kaupan osapuolten syytä yhdessä huolehtia siitä, että he yhdessä täyttävät tarvittavat tiedot. Tällaisessa tilanteessa nimittäin tarvitaan niin ostajan kuin myyjänkin allekirjoituksia.

Tässä kirjoituksessa on tarkasteltu joitakin asioita, joiden varmistamisesta on hyötyä ostajalle, kun hän suunnittelee auton ostamista yksityiseltä henkilöltä. Toivottavasti ne helpottavat tulevien autokauppojen tekemistä.

Jos olet tällä hetkellä ostamassa tai myymässä autoa ja tarvitset auton kauppakirjaa, voit tehdä sen saman tien sopimuspohja.comissa. Aloita tällöin klikkaamalla alla olevaa nappulaa.

auto

Kirjoittaja on eLakitoimiston perustaja Niko Laukkonen, joka on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Niko on saanut luvan toimia myös kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjänä sekä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana. Oikeudenkäynneissä Niko on edustanut niin Suomessa kuin Virossa.

Niko Laukkonen