Sopimus joka on oikeustoimilain mukaan sitova

Sopimus joka on oikeustoimilain mukaan sitova

Joskus tiettyä tavaraa ostettaessa tai myytäessä mieleen saattaa pulpahtaa kysymys siitä, milloin syntyy sitova sopimus minun ja toisen osapuolen välille. Suomessa sopimuksen syntymisestä on säännöksiä laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista, jota usein kutsutaan tuttavallisemmin oikeustoimilaiksi. Tätä nimitystä laista käytetään myös tässä kirjoituksessa. Tämän kirjoituksen tarkoituksena onkin tarkastella sitä, miten sopimus syntyy nimenomaan oikeustoimilain säännösten nojalla. Oikeustoimilaki ja…