Kauppakirja – Irtaimen kauppakirja malli

Monet yksityishenkilöt käyvät keskenään kauppaa internetissä hyvin monista erilaisista tavaroista. Verkossa myydään vaatteita, elektroniikkaa, huonekaluja, soittimia jne. Tulisiko näiden tavaroiden kaupassa laatia kauppakirja?

Vastaus riippuu varmasti hyvin pitkälle siitä, miten kukanenkin asioita arvottaa. Muutaman euron arvoisen tavaran myymisestä tai ostamisesta jokainen varmasti pystyy tappion nielemään, mutta entä silloin kun asialla alkaa olla hieman enemmän merkitystä?

Kauppakirjan laatiminen ei ole tärkeää pelkästään sen vuoksi, että on olemassa edes joku kirjallinen sopimus asian ostamisesta tai myymisestä, jolloin voi odottaa toisen osapuolen maksavan kauppahinnan tai luovuttavan sen tavaran josta on sovittu.

Kauppakirja on itse asiassa tärkeä muutoinkin.

Ostaja saattaa kaupan yhteydessä miettiä kysymystä: entä jos tavara ei olekaan sellainen kuin odotin tai mistä sovittiin?

Myyjä taas saattaa miettiä, että eihän ostaja valita sellaisesta viasta, jonka kerroin tavarassa olevan?

Miten riitatilanteita voisi välttää?

Otetaan kuvitteellinen esimerkki:

A ja B ovat molemmat innostuneita juoksemisesta.

A on juossut erilaisia lenkkejä jo pidemmän aikaan B:n ollessa vielä enemmänkin vasta-alkaja.

B:tä juokseminen on kuitenkin jo puraissut sen verran, että hän haluaisi jatkaa uuden harrastuksensa parissa. B on usein juoksulenkeillään melkoisen hengästynyt ja hän on kuullut, että tarkkailemalla omaa sykettään hänen olisi helpompaa juosta sellaisella vauhdilla, jolla lenkkeily olisi nautittavampaa.

B on tarkkaillut internetistä sykemittarien hintoja, mutta uutta hän ei haluaisi ostaa. Onhan hän vasta-alkaja.

Internetissä B:n silmään on osunut A:n ilmoitus sykemittarista, joissa on juuri niitä ominaisuuksia, joita hän sykemittarilta kaipaa. Sykkeen mittaus, juoksuaika ja lenkin pituus. Kaikki onnistuu A:n ilmoituksen mukaisella sykemittarilla.

B ottaa A:han yhteyttä ja he sopivat tekevänsä kaupan sykemittarista.

A kertoo, että hänelle sykemittari ei ole niin tarpeellinen, sillä hänen käyttönsä vaatii sykemittarilta hieman enemmän toimintoja. A lisää vielä, että ilmoituksensa mukaisesti hän myy sykemittarin siinä kunnossa kuin se on ja että sykemittari on muuten oikein hyvä, mutta akku kaipaa uusimista.

B:tä tämä ei haittaa, vaan hänellä on pikemminkin kiire juoksuharjoituksiin.

B:n ensimmäisten harjoituspäivien aikana hän huomaa, että akku on aivan susi. B:tä kismittää, sillä hinta tuntuu nyt suolaiselta ja akun toiminta ärsyttää. Mitään kauppakirjaahan ei silloin tehty, eikä mistään muutenkaan enää ilmene mistä sovittiin.

B päättääkin ottaa A:han yhteyttä ja vaatia häntä kustantamaan akusta koituvat kustannukset, jos ei vaikka muuten niin periaatteestahan tässä on kyse.

Mitä tästä opimme…

Olisikohan kuvaillun kaltaisessa tilanteessa A säästynyt monelta harmilta, jos hänellä nyt olisi kauppakirja, jossa lukisi selvästi, että ostaja tietää, ettei akku ole toimintakunnossa ja että ostaja vastaa akun korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista?

Kauppakirja huolellisesti laadittuna antaa suojaa mahdollisissa riitatilanteissa, koska tällöin on paljon helpompi näyttää jälkikäteen toteen, mitä on sovittu.

Kuinka sitten kauppakirja tulisi tehdä?

Tässä blogikirjoituksessa käydään läpi, kuinka voit tehdä niin sanottuja irtaimia esineitä koskevan kauppakirjan.

Irtaimen esineen kauppakirja eroaa kiinteistön kaupasta (ns. kiinteä esine) siten, että kiinteistön kauppa on tehtävä tietyssä määrämuodossa ollakseen pätevä, kun taas irtaimen esineen kauppa voidaan tehdä vapaamuotoisesti, jopa suullisesti.

Kirjallisen muodon käyttäminen on kuitenkin aina suositeltavaa, kuten edellä olevasta esimerkistäkin voi nähdä.

Jos olet itse myymässä jotakin irtainta esinettä, voit tehdä tällaista esinettä koskevan kauppakirjan sopimuspohja.comissa. Voit aloittaa kauppakirjan laatimisen klikkaamalla alla olevaa nappulaa.

kauppakirja malli

Kaupan osapuolet

Aivan ensimmäisenä kauppakirjassa on syytä todeta, että kyseessä on todella kauppakirja. Tämä voidaan tehdä otsikoimalla asiakirja nimenomaan kauppakirjaksi.

Otsikoinnin jälkeen on syytä ilmoittaa kaupan osapuolet eli myyjä ja ostaja sekä heidän yhteystietonsa.

sopimuspohja.comissa tämä tehdään alla näkyvällä lomakkeen osalla:

osapuolet

Kaupan kohde

Kun kaupan osapuolet on saatu kirjattua, tulee huomio siirtää varsinaiselle kaupan kohteelle. Kauppakirjasta tulisi siis ilmetä se, mitä myydään.

sopimuspohja.comissa teet sen seuraavasta kuvasta näkyvällä tavalla:

kohde

Jos olet esimerkiksi myymässä käytettyä polkupyörää, voit kirjoittaa kenttään “Myytävä tavara” esimerkiksi seuraavasti: “käytetty polkupyörä merkki, malli”.

Tämän jälkeen voit lisätä halutessasi kuvauksen tavarasta, jossa voit vielä tarkemmin kuvailla sitä, mitä olet myymässä.

Voit tehdä sen esimerkiksi seuraavasti: “Kyseessä on 2 vuotta ajettu lyhyessä työmatkakäytössä ollut 24-vaihteinen hybridipyörä.”

Oheisessa kuvassa on yksinkertaistettu esimerkki, jossa polkupyörää ei ole sen tarkemmin määritelty. Esimerkistä käy kuitenkin ilmi, ettei pyörällä ole ajettu paljoa ja sen tulisi olla myytäessä hyväkuntoinen.

Esimerkki:

Muista kuitenkin, että kun kuvailet tietyn tavaran ominaisuuksia, tarkoituksena ei ole tehdä myyvää mainosta, joten älä sen vuoksi liioittele. Tavaran on nimittäin vastattava niitä tietoja, jotka myyjä siitä antaa. Sen vuoksi vältä tässä vaiheessa ylilyöntejä. Kuvaile tavaraa rehellisesti.

Muista myös, että sopimuspohja.comin irtaimen kauppakirja lomake on tarkoitettu soveltumaan mahdollisimman monenlaisille irtaimille tavaroille, joten sen vuoksi lomakkeessa ei ole voitu huomioida eri alojen erityispiirteitä.

Tarvitessasi apua kauppakirjan laatimiseksi voit ottaa yhteyttä, ja autamme sinua haluamasi esineen kauppakirjan laatimisessa.

Kauppahinta

Kun kaupan kohde on saatu määriteltyä, tulee kauppakirjaan ottaa yksi sen keskeisimmistä asioista. Kyse on tietenkin kauppahinnasta.

Kauppahinta kannattaa kirjoittaa niin numeroina kuin kirjaiminkin ja tarkistaa huolella, jotta vältytään ikäviltä huolimattomuusvirheiltä.

Varsinaisen kauppahinnan merkitsemisen lisäksi on kuitenkin hyvä merkitä ylös myös tieto siitä, miten varsinainen kauppahinta maksetaan ja miten omistusoikeus siirtyy ostajalle.

Jos kauppa tehdään täysin internetin välityksellä ilman, että osapuolet koskaan näkevät toisiaan, kauppa perustuu suurelta osin osapuolten väliseen luottamukseen, jolle ei ole välttämättä mitään perusteita.

Huomattavasti luotettavampi tapa onkin se, jos kaupan osapuolet voivat tavata toisensa ja allekirjoittaa samalla kauppakirjan, maksaa kauppahinnan ja luovuttaa tavaran.

Tämä kaikki voi tapahtua samassa tilaisuudessa ja kun kauppakirja on allekirjoitettu, ostaja voi maksaa verkkopankin kautta älypuhelimella tai tabletilla mobiiliyhteyden avulla kauppahinnan, ja myyjä voi valvoa maksun tulleen suoritetuksi. Ostaja voi antaa maksetusta kauppahinnasta vielä kuitin myyjälle. Tämän jälkeen myyjä voi luovuttaa tavaran ostajalle.

Tavaran ennakkotarkastus

Mahdollisten riitatilanteiden välttämiseksi myyjän kannattaa antaa ostajan tehdä myytävälle tavaralle ennakkotarkastus.

Esimerkiksi jos myyjä myy polkupyörää, voi hän sopivaa panttia vastaan antaa ostajan ajaa pyörällä. Tällöin ostaja voi tarkastaa, että pyörän jarrut, vaihteisto ym. ovat siinä kunnossa, missä niiden pitäisikin olla. Tästä on myyjällekin hyötyä.

Kauppalaki

Kauppalain 20 §:n mukaan, jota sovelletaan kahden yksityishenkilön välisiin irtaimen esineen kauppoihin:

Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä.

Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut tavaran tai ilman hyväksyttävää syytä laiminlyönyt noudattaa myyjän kehotusta tarkastaa se, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita, ellei myyjä ole menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Toisin sanoen kun myyjä kehottaa ostajaa ennakkotarkastamaan tavaran, ostajan tulisi tuo ennakkotarkastus suorittaa.

Ostaja ei voi kaupanteon jälkeen enää vedota sellaisiin virheisiin, jotka hänen itse olisi tullut tuossa tarkastuksessa havaita. Jos ostaja ajaa pyörällä, hänen on syytä tarkistaa esimerkiksi jarrujen kunto. Jos jarrut eivät toimi ja ostaja tekee kaupan, ei hän voi kaupan jälkeen vedota kaupassa olleen virhe jarrujen toimimattomuuden takia.

Tämäkin tieto olisi kuitenkin hyvä kirjata varmuuden vuoksi kauppakirjaan.

Ostajan ennakkotarkastusta koskevan säännöksen tarkoituksena ei ole kuitenkaan suojella vilpillisesti toimivaa myyjää.

Mikäli myyjä siis tietää, että polkupyörän jarrut eivät toimi, tulisi myyjän tämä kertoa ostajalle. Myyjä ei voi välttää virhevastuutaan sellaisten virheiden osalta, jotka ovat hänen tiedossaan, kehottamalla ostajaa tekemään ennakkotarkastuksen ja jättämällä itse virheestä kertomatta.

Myyty sellaisena kuin se on

Valitettavan usein erilaisten tavaroiden osalta kuulee sanottavan, että kun kirjaat kauppakirjaan, että tavara myydään siinä kunnossa kuin se on, niin myyjä välttää virhevastuun.

Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Jos virhevastuu halutaan välttää, kauppakirjaan tulee kirjata yksityiskohtaisesti, millaisista virheistä myyjä ei vastaa.

Tämä käy ilmi kauppalain 19 §:stä:

Jos tavara on myyty “sellaisena kuin se on” tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:

1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3) tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Tavara ei vastaa myyjän antamia tietoja

Kun tietty tavara myydään siinä kunnossa kuin se on, myyjällä on silti vastuu tavarassa olevasta virheestä, jos ensiksi tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä tavarasta on antanut ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Myyjä laiminlyö tiedon antamisen

Samoin on, jos myyjä laiminlyö antaa tiedon sellaisesta tavaran ominaisuudesta tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta myyjä on tietoinen ja josta ostaja perustellusti odottaa saavansa tiedon ja tällä laiminlyönnillä on vaikutusta siihen, että ostaja on kauppaan suostunut.

Tavara on olennaisesti huonomassa kunnossa kuin mitä ostajalla on perusteltua aihetta edellyttää

Kolmanneksi vaikka tavara on myyty sellaisena kuin se on, vastaa myyjä virheestä, jos tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla esimerkiksi hinta huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Myyjä vastaa siis myös sellaisista virheistä, joista hän on yhtä tietämätön kuin ostajakin.

Tällöin virheen on oltava tavarassa jo silloin, kun myyjä luovuttaa tavaran ostajalle, vaikka se vielä tällöin ei olisikaan havaittavissa.

Esimerkiksi myyjän uuden veroisena myymän ruohonleikkurin moottori saattaa näennäisesti kuulostaa toimivan oikein luovutushetkellä, ja ostaja saattaa tämän vuoksi maksaa lähes uutta ruohonleikkuria vastaavan hinnan.

Tällöin jos ruohonleikkurin moottori hajoaa heti ostajan käyttäessä sitä seuraavana päivänä, tavarassa on mitä todennäköisemmin virhe, vaikka virhe ei olisikaan luovutushetkellä havaittavissa, jos virhe on joka tapauksessa ollut moottorissa jo ennen luovutushetkeä.

Kuinka välttää jälkikäteinen virhevastuu?

Helpoin tapa välttää virhevastuu on kirjata kauppakirjaan, että tavara myydään siinä kunnossa kuin se on, mutta lisätä myös millaisista virheistä myyjä ei vastaa.

Esimerkiksi jos myyjä myy käytetyn kannettavan tietokoneen, jonka laturi ei toimi, voidaan kauppakirjaan kirjoittaa se, että ostaja on tietoinen, ettei laturi toimi ja että ostaja vastaa laturin korjauskustannuksista.

Miksi laatia irtaimen omaisuuden kaupasta kauppakirja?

Kun osapuolet laativat kauppakirjan, kaupan sisältö ja olennaiset ehdot voidaan jälkeenpäin tarkastaa.

Kauppakirja saattaakin usein olla ainoa asiakirja, josta ilmenee, mitä todella kaupan osapuolten välillä sovittiin.

Kauppakirjassa voidaan myös mainita esimerkiksi se, missä kunnossa tavara myytiin ja kuka myyjän tiedossa olevien virheiden korjaamisesta vastaa. Tällöin näistä asioista ei tarvitse riidellä jälkikäteen, eivätkä ne tule kaupan osapuolille yllätyksenä.

Jos tarvitset kauppakirjan heti käyttöösi, voit aloittaa sen laatimisen klikkaamalla alla olevaa nappulaa:

kauppakirja

Kirjoittaja on eLakitoimiston perustaja Niko Laukkonen, joka on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Niko on saanut luvan toimia myös kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjänä sekä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana. Oikeudenkäynneissä Niko on edustanut niin Suomessa kuin Virossa.

kauppakirja