Käyttöehdot

Palvelun käyttöehdot

Yleistä

Nämä käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen sinun eli käyttäjän (jäljempänä käyttäjä) ja eLakitoimisto OÜ:n välillä.

www.sopimuspohja.com on eLakitoimisto OÜ:n käyttämä internetsivusto, joka muodostuu erilaisista yksittäisistä internetsivuista. Tätä sivustoa eLakitoimisto OÜ tarjoaa käytettäväksi vain sillä ehdolla, että käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Jatkamalla sivuston käyttämistä ja/tai tilaamalla palveluja (esimerkiksi asiakirjoja) sivustolta, käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi.

Vastuunrajoitus

www.sopimuspohja.com tarjoaa yleistä tietoa lain sisällöstä, mutta ei tarjoa ilman erillistä toimeksiantosopimusta muunlaista lainopillista neuvonantoa. eLakitoimisto OÜ tai sen lailliset edustajat eivät toimi palvelun käyttäjän edustajina tämän sopimuksen perusteella. Tämän palvelun käyttäjä edustaa itse itseään kaikissa lakiasioissaan tai muissa asioissaan, vaikkakin tämän palvelun tarjoamia asiakirjojen luontipalveluja tai muita palveluja olisi käytetty hyödyksi.

Palvelun sisältämä tieto on yleistä eikä lainopillista neuvonantoa. Sen takia siihen ei tule tukeutua sellaisenaan. Lainmuutosten ollessa nopeita eLakitoimisto OÜ ei voi taata, että palvelun sisältämä tieto olisi aina ja joka tilanteessa ajan tasalla. Tämän palvelun kaltainen toimintamalli ei voi tarjota ratkaisua joka tilanteeseen. Palvelun tarjoamissa lomakemalleissa on turvauduttava tietyntyyppisiin yleistyksiin. Sen vuoksi käyttäjän tarvitessa lainopillista neuvonantoa tai ongelman ollessa monimutkainen ratkaistavaksi tämän palvelun kaltaisilla yleistetyillä työkaluilla, käyttäjän tulisi turvautua lakimiehen apuun erikseen.

eLakitoimisto OÜ tai sen puolesta toimivat eivät vastaa mistään vahingoista, jotka liittyvät välittömästi tai välillisesti tämän palvelun käyttöön. Sivuston käyttäminen on täysin yksittäisen käyttäjän vastuulla. Käyttäjä vastaa kaikista toimistaan, jotka hän on tehnyt tämän palvelun perusteella, vain ja ainoastaan itse. Sivuston hinnoittelu perustuu myös siihen, että käyttäjä vastaa toimistaan itse.

Hinnoittelu

eLakitoimisto OÜ varaa itselleen oikeuden muuttaa palvelun hintoja alemmalla tai korkeammalla hinnalla. Tällöin jo palvelun tilanneiden hinnat pysyvät ennallaan. Muuttuneita hintoja sovelletaan muutosten jälkeisiin tilauksiin.

Maksunpalveluntarjoajista Paytrail Oyj:n osalta käyttäjä on tietoinen seuraavasta:

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Puhelin: 020 718 1830

www.paytrail.com

Sivustolla olevat linkit kolmansien palveluihin

Sivustolla voi olla linkkejä kolmansien Internet-sivustoille ja palveluihin. Käyttäjä ymmärtää, ettei näiden kolmansien palveluiden sisältö ole eLakitoimisto OÜ:n kontrollissa. Näin ollen eLakitoimisto OÜ ei vastaa mistään kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai niiden sisällön pohjalta tehdyistä toimista.

Käyttäjän toimet sivustolla

Käyttäjä vakuuttaa, ettei hän sivustoa käyttäessään riko mitään voimassa olevia lakeja. Käyttäjä vakuuttaa, ettei hän pyri toimillaan vahingoittamaan sivuston toimintaa tai mainetta sekä käyttää vaadituissa kohdissa omaa nimeään ja omia tietojaan.

Sivuston tarjotessa mahdollisuutta keskustella tai kirjoittaa asioista jollekin sivuston sivuista, käyttäjä vakuuttaa, ettei hänen kirjoituksensa loukkaa kenenkään tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, patenttia, kunniaa, yksityisyyttä tai liikesalaisuutta. Käyttäjän lähettämät viestit eivät sisällä pornografiaa tai muutakaan materiaalia, jota voidaan pitää epäsiveellisenä sivuston tarkoituksen kannalta tai muutenkaan lainvastaisena.

Käyttäjän toimittama materiaali

eLakitoimisto OÜ saa käyttää käyttäjän sivustolle toimittamaa materiaalia tai lähettämää palautetta. Käyttäjälle ei makseta tästä erillistä korvausta.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikkien niiden henkilöiden suostumus henkilötietojen toimittamiseen sopimuspohja.com sivustolle, joiden henkilötietoja käyttäjä sivustolle toimittaa. Käyttäjä vastaa tämän lisäksi siitä, että nämä henkilöt ovat nähneet nämä käyttöehdot ja ovat tietoisia käyttöehtojen sisällöstä. Sopimuspohjan lakimiehet puolestaan noudattavat lakisääteistä salassapitovelvollisuuttaan.

eLakitoimisto OÜ voi käyttää evästeitä sivustolla ja käyttäjä hyväksyy niiden käyttämisen.

Sähköiset allekirjoitukset

sopimuspohja.comissa on mahdollista maksullisen käyttöoikeuden hankkimalla allekirjoittaa luodut asiakirjat sähköisesti. Yhden sopimuksen tilaus oikeuttaa kahteen sähköiseen allekirjoitukseen ja viiden sopimuksen tilaus 10 sähköiseen allekirjoitukseen.

Luotujen asiakirjojen tarkastaminen lakimiehen avulla

sopimuspohja.comissa on mahdollista maksullisen käyttöoikeuden hankkimalla tarkastuttaa luodut asiakirjat lakimiehellä. Tällöin lakimies ei tarkista lomakkeelle annettuja tietoja, vaan tarkastaa sen, että asiakirjat täyttävät lain muotovaatimukset. Käyttäjä vastaa siitä, että asiakirja vastaa käyttäjän tarvetta. Yhden sopimuksen tilaus oikeuttaa yhden asiakirjan tarkastukseen ja viiden sopimuksen tilaus viiden asiakirjan tarkastukseen.

Luotujen asiakirjojen saatavilla olo

Käyttäjän palvelussa luomat asiakirjat tallentuvat käyttäjän henkilökohtaiselle käyttäjätilille. Nämä asiakirjat ovat saatavilla käyttäjätilillä 7 vuotta asiakirjan luomisesta. Pääsy omalla käyttäjätilillä oleviin asiakirjoihin edellyttää kuitenkin voimassa olevaa tilausta.

Käyttöehtojen muutokset

eLakitoimisto OÜ:llä on halutessaan oikeus käyttäjiä sitovasti yksipuolisesti ja siitä erikseen käyttäjille ilmoittamatta muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan heti ja palvelun käytön jatko osoittaa käyttäjän hyväksyneen muutokset.

Kuluttajansuojalain mukaiset kuluttajalle annettavat tiedot ennen etämyyntisopimuksen tekemistä

Kulutushyödykkeen pääominaisuudet:

Juridinen palvelu

Elinkeinonharjoittaja:

eLakitoimisto OÜ

Elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite sijoittautumisvaltiossa:

Paepargi 37-11, 11417 Tallinna

Elinkeinonharjoittajan puhelinnumero:

+372 5683 1530

Elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoite:

niko@elakitoimisto.com

Kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen:

1 sopimus 9,95 euroa (sis. alv. 24%)
5 sopimusta 29,95 euroa (sis. alv. 24%)

Toimituskulut:

Etäviestimen käyttämisestä sopimuksen tekemisessä syntyvä kulu:

Maksua, toimitusta ja sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot:

Lasku maksettava välittömästi palvelua tilattaessa, jonka jälkeen kuluttaja voi käyttää palvelua. Lasku kuluttajalle lähetetään kuluttajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Peruuttamisoikeuden käyttäminen:

Koska sopimuspohja.comin palveluissa on kyse digitaalisen sisällön toimittamisesta, sisällön toimittaminen voidaan aloittaa ennen lain mukaisen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttaja-asiakas antaa tähän suostumuksensa.

Kuluttajansuoja:

Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä valitus kuluttajansuojaviranomaisille.