Luottotiedot – vastauksia 4 kysymykseen

Asunnon vuokrauksessa keskeistä on löytää hyvä vuokralainen, joka pystyy maksamaan vuokran ajallaan. Tällaisen arvion tekemisen edellytyksenä on puolestaan se, että vuokranantaja pystyy arvioimaan mahdollisen tulevan vuokralaisen vuokranmaksukyvyn. Vuokranmaksukyvyn arvioimiseksi taas keskiössä on vuokralaisen luottotiedot.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaankin seuraavia keskeisiä kysymyksiä:

  • mitä luottotiedoilla ylipäänsä tarkoitetaan?
  • voinko saada vuokralaisen luottotiedot?
  • mistä voin hankkia vuokralaisen luottotiedot ja
  • takaako vuokralaisen maksuhäiriömerkinnöistä vapaat luottotiedot sen, että vuokralaisella ei ole ollut maksuhäiriöitä aiemmin eikä tule olemaan myöskään tulevaisuudessa?

Aloitetaan blogikirjoitus siitä, mitä tarkoitetaan luottotiedoilla.

Mitä luottotiedot ovat?

Luottotietolain mukaan:

Tässä laissa tarkoitetaan:

luottotiedoilla tietoja, jotka koskevat luonnollisen henkilön tai yrityksen maksukykyä tai maksuhalukkuutta taikka jotka muulla tavalla kuvaavat henkilön tai yrityksen kykyä vastata sitoumuksistaan ja joita käytetään luottoa myönnettäessä tai luottoa valvottaessa.

Henkilöluottotiedoilla puolestaan tarkoitetaan luottotietolain mukaan:

henkilöluottotiedoilla luonnollista henkilöä koskevia luottotietoja ja niiden yhteydessä käsiteltäviä henkilön yksilöinti- ja toimintakelpoisuustietoja.

Henkilöluottotietoina luottotietorekisteriin saa puolestaan tallettaa esimerkiksi:

viranomaisen toteamina maksuhäiriötietoina tiedot maksun laiminlyönnistä, joka on todettu tuomioistuimen – – yksipuolisella tuomiolla.

Usein velan eli esimerkiksi maksamattoman vuokran oikeudellisessä perinnässä pyritään saamaan aikaan ns. yksipuolinen tuomio, jonka nojalla velkaa voidaan periä ulosoton kautta. Velan oikeudellisesta perinnästä voit lukea lisää tässä blogissa aiemmin ilmestyneestä kirjoituksesta.

Kun vuokranantaja perii velkaa oikeusteitse ja saa edukseen yksipuolisen tuomion, tulee vuokralaiselle maksuhäiriömerkintä, joka puolestaan näkyy tämän jälkeen vuokralaisen luottotiedoissa.

Voinko saada vuokralaisen luottotiedot?

Nyt kun on tiedossa mitä luottotiedot tarkoittavat, on syytä katsoa hieman tarkemmin sitä, onko vuokranantajalla oikeus saada vuokralaisen luottotietoja, ja jos on, niin millä perusteella.

Vastaus kysymykseen siitä, onko vuokranantajalla oikeus saada vuokralaisen luottotietoja, on myönteinen.

Kyllä on.

Miksi näin voidaan sanoa?

Luottotietolaki säätää siitä, että henkilöluottotietoja saa luovuttaa ja käyttää huoneenvuokrasopimuksen tekemistä varten.

Toisin sanoen vuokranantajan oikeus saada luottotiedot perustuu suoraan lakiin.

Huoneenvuokrasopimuksella tarkoitetaan nimenomaan sopimusta, jonka tarkoituksena on, että vuokralainen vuokrasopimuksen nojalla saa hallita asuinhuoneistoa.

Minkä vuoksi luottotietolaki takaa vuokranantajalle oikeuden saada vuokralaisen luottotiedot?

Kyse on siitä, että vuokrasopimuksessa on kyse ns. kestovelkasuhteesta.

Vuokranantajalla on siis suuri intressi varmistua oman sopimuspuolensa maksukyvystä ja myös siitä, että vuokralainen todella kykenee suoriutumaan vuokrasopimuksen asettamista velvoitteista.

Vuokranantajahan antaa omaisuutta toisen henkilön käyttöön, ja tällöin osapuolten välillä vaaditaan erityistä luottamusta.

Vuokralaiselle ilmoittaminen

Vuokranantajan on kuitenkin syytä pitää mielessään, että luottotietoja ei voi hankkia ja käyttää täysin vapaasti.

Luottotietolain mukaan vuokranantajan tuleekin huolehtia siitä, että vuokralainen saa ennakolta tiedon henkilöluottotietojensa käytöstä sekä siitä, mistä rekisteristä luottotietoja hankitaan.

Mistä hankin vuokralaisen luottotiedot?

Vuokralaisen luottotiedot voi hankkia itselleen luottotietotoimintaa harjoittavilta tahoilta, jotka luottotietolain mukaan keräävät, tuottavat, tallentavat, luovuttavat ja muuten käsittelevät luottotietoja luottotietoina käytettäviksi.

Tällaisten luottotietotoimintaa harjoittavien tahojen kautta luottotietojen hankkiminen on hyvinkin yksinkertaista esimerkiksi sähköisessä muodossa.

Ovatko luottotiedot vedenpitävä tae siitä, että vuokralaisella ei ole maksuongelmia?

Välillä herää kysymys siitä, kun vuokralaisen luottotiedoissa ei näy minkäänlaista maksuhäiriömerkintää, että onko nyt täysin varmaa, että vuokralaisella ei ole ollut eikä myöskään tule olemaan maksuongelmia.

Valitettavasti näin varmaksi asiaa ei voida sanoa pelkästään luottotietojen perusteella.

Vaikka luottotiedoissa ei siis olisikaan maksuhäiriömerkintää, tämä ei tarkoita sitä, etteikö vuokralaisella olisi voinut olla aiemmin vaikeuksia vuokran maksamisen kanssa.

Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi kaikki vuokria koskevat riidat eivät välttämättä aina etene siihen pisteeseen asti, jolloin syntyisi maksuhäiriömerkintä.

Vuokranantaja saattaa olla tyytyväinen jo pelkästään siihen, että saa ongelmallisen vuokralaisen pois omasta asunnostaan. Tällaisessa tilanteessa vuokria saattaa olla edelleen maksamatta, mutta vuokranantaja pitää ne tappionaan. Näin ollen ei välttämättä koskaan synny tilannetta, jossa oikeus antaisi yksipuolisen tuomion  vuokranantajan eduksi. Oikeuden antama yksipuolinen tuomiohan puolestaan aiheuttaisi maksuhäiriömerkinnän.

Vuokranantajan kannattaakin pyrkiä myös muilla tavoin kuin pelkästään vuokralaisen luottotietoja tarkastamalla varmistamaan vuokralaisen maksukyky. Vuokranantajan on mahdollista pyytää vuokralaiselta esimerkiksi palkkatodistus.

Edellä sanottu ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö vuokranantajan olisi syytä luottotietoja tarkistaa.

Päinvastoin.

Luottotiedot antavat parhaimmillaan hyvinkin arvokasta tietoa vuokralaisen maksukyvystä, joka on olennaista vuokralaisen tärkeimmän sopimusvelvoitteen eli vuokran maksamisen kannalta.

Lopuksi voidaan todeta luottotietojen siis kuvaavan henkilön maksukykyä. Vuokranantajalla on oikeus saada vuokralaisen luottotiedot vuokrasopimuksen tekemistä varten. Luottotietoja voi saada alan eri toimijoilta, mutta vuokranantajan kannattaa pyrkiä varmistamaan vuokralaisen maksukyky myös muilla tavoin.

Kirjoittaja on eLakitoimiston perustaja Niko Laukkonen, joka on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Niko on saanut luvan toimia myös kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjänä sekä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana. Oikeudenkäynneissä Niko on edustanut niin Suomessa kuin Virossa.

luottotiedot