Sopimuksen irtisanominen ja sopimuksen purkaminen

Välillä sopimussuhteessa ei mene niin kuin itse haluaisi. Tai eteen voi tulla uudenlainen tilanne, jossa sopimuksesta olisi mukava päästä eroon. Usein näissä tilanteissa tulee mieleen joko sopimuksen irtisanominen tai sopimuksen purkaminen.

Onko näillä käsitteillä sopimuksen irtisanominen ja sopimuksen purkaminen mitään eroa?

Jos on, mitkä näiden kahden väliset erot ovat?

Katsotaan sopimuksen irtisanomisen ja purkamisen välisiä eroja tässä blogikirjoituksessa.

Huom! Tässä käsitellään sopimuksia yleisellä tasolla. Otathan huomioon, että tietyillä aloilla voi olla erityislainsäädäntöä, joka täytyy ottaa huomioon sopimusta päätettäessä. Sopimus ei ole välttämättä irtisanottavissa tai purettavissa, kun tietyt ehdot täyttämällä. Esimerkiksi työsopimuslaissa säädetään, että “työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä”.

Sopimuksen irtisanominen

Sopimuksen irtisanominen ja määräaikainen sopimus

Aloitetaan ensin teemalla sopimuksen irtisanominen.

Yksi peruskysymys on se, saako sopimuksen irtisanoa päättymään välittömästi?

Monelle mieleen voisi ensimmäisenä tulla, että tottakai voi. Kyllä sopimuksen tulee olla irtisanottavissa.

Mutta valitettavasti asia ei ole näin yksinkertainen.

Ajatellaanpa kahta seuraavanlaista tilannetta:

Aki on katsellut rankan luokan voimannostovideoita ja sanomattakin on selvää, että nyt tekee mieli kuntosalille. Aki suorastaan ryntää kuntosalin tiskille ja on valmis sitoutumaan, useamman vuoden treeniin tietenkin (!) ja tekee heti kättelyssä kahden vuoden sopimuksen. Painot tuntuvat kuitenkin raskailta ja mieli lopahtaa. Tekniikkakaan ei ole oikein kunnossa ja Aki haluaa irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi.

Pirkko on harmitellut, kun mistään ei tunnu löytyvän miehille vanhan ajan kunnon bootseja ja nykymiehet kulkevat niin hirveissä lenkkareissa, että hirvittää. Pirkko on perustanut oman yrityksen “vanhan ajan kenkiä tosimiehille Oy” ja vuokrannut yritystä varten pienen liiketilan kantakaupungin ytimestä. Saapahan miehet kenkiä. Pirkon yritys on sitoutunut määräaikaiseen sopimukseen, mutta kengät ei tunnu löytävän ostajaa. Pirkon toiveena onkin sopimuksen irtisanominen ja mieluummin heti.

Miksi edellä olevissa tilanteissa sopimuksen irtisanominen ei ole mahdollista niin, että se päättyisi välittömästi?

Lyhyesti…

Koska kyseessä ovat määräaikaiset sopimukset, jotka pääsääntöisesti päättyvät sopimuksen mukaisen määräajan päätyttyä. Ne eivät siis ole irtisanottavissa niin, että sopimus päättyisi ennen tuon määräajan kulumista.

Tämän vuoksi ennen määräaikaisen sopimuksen solmimista on syytä miettiä, voiko sopimukseen todella sitoutua niin kauaksi. Toisaalta joskus määräaikainen sopimus voi olla myös liian lyhyt.

Sopimuksen irtisanominen ja toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Edellä olevasta päästäänkin kysymykseen, milloin sopimuksen irtisanominen on siis mahdollista?

Jälleen lyhyesti sanottuna…

Silloin kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Sopimukselle ei ole siis tällöin sovittu mitään tiettyä päättymispäivämäärää, vaan se on voimassa niin kauan, kunnes toinen osapuoli sen irtisanoo.

Jos irtisanon toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen tänään, päättyykö se myös jo ennen huomista?

Lyhyesti sanottuna…

Ei pääty.

Miksi?

Koska toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta koskee pääsääntöisesti irtisanomisaika. Toisin sanoen sopimus on yleensä voimassa vielä tuon irtisanomisajan.

Mutta kuinka kauan se irtisanomisaika kestää?

Tähän kysymykseen on vastattava, että se riippuu sovellettavasta laista tai tehdystä sopimuksesta.

Jos laista tai sopimuksesta muuta ei johdu, irtisanomisaika on kohtuullinen.

Ongelmana on vain se, että se mitä kukin pitää kohtuullisena on melko yksilöllistä.

Ja sitten on myös seuraavanlaisia tilanteita…

Ajatellaanpa vaikkapa seuraavaa:

Lain liikehuoneiston vuokrauksesta mukaan:

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita tai tästä tai muusta laista muuta johdu.

Jollei irtisanomisajasta ole toisin sovittu, irtisanomisaika on kolme kuukautta vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen ja yksi kuukausi vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen.

Ok. Selvä.

Tauno on kuitenkin ollut innokas kokkaamaan jo pienestä pitäen. Hän on toteuttanut lapsuuden unelmansa ja avannut uuden ravintolan. Sitä varten hän on suorittanut liiketilassa mittavan remontin, palkannut henkilökunnan, ostanut tarvittavat koneet, markkinoinut ravintolaa sosiaalisessa mediassa jne… ja avajaisviikonlopun jälkeen vuokranantaja ilmoittaa irtisanovansa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Sopimuksessa ei ole mainintaa irtisanomisajasta…

Auts.

Jotta edellä olevan kaltainen tilanne voidaan välttää, on suositeltavampaa pyrkiä jo sopimusta solmittaessa päättämään siitä, mikä on mahdollinen sopimuksen irtisanomisaika. Näin vältytään ikäviltä jälkikäteisiltä riidoilta.

Kuten edellä olevasta esimerkistä nähdään, on hyvin vaikeaa antaa yksityiskohtaista ohjetta siitä, minkä pituiseksi irtisanomisaika tulisi sopia. Tämä riippuu niin paljon siitä, minkälaista sopimusta ollaan tekemässä. Sen vuoksi asiaan on hyvä kiinnittää huomiota ennen kuin on liian myöhäistä.

sopimuksen-irtisanominen-ja-sopimuksen-purkaminen

Sopimuksen purkaminen

Entäpä sopimuksen purkaminen? Kuinka sopimuksen purkaminen eroaa sopimuksen irtisanomisesta?

Ensimmäinen ero on se, että kun sopimus puretaan, se päättyy välittömästi. Mitään erillistä irtisanomisaikaa ei ole. Vaikutus on välitön.

Eikö sitten ole järkevämpää aina purkaa sopimus? Mitä järkeä on irtisanoa sopimus, jos kerran sopimuksen purkaminen päättää sopimuksen välittömästi?

Järki on siinä, että sopimusta ei voi noin vain purkaa.

Miksi ei voi purkaa?

Koska sopimuksen purkaminen vaatii sopimuksen toiselta osapuolelta olennaista sopimusrikkomusta. Tietysti sopimusta purettaessa tulee ottaa huomioon myös tiettyjä aloja koskeva lainsäädäntö.

Esimerkiksi asuinhuoneiston vuokrasopimusta ei saa tietyissä tapauksissa purkaa ennen kuin vuokralaiselle on annettu vuokrasopimuksen purkamista koskeva varoitus.

Milloin sopimusrikkomus on olennainen?

Kuten jo kohtuullisen irtisanomisajan osalta, on vaikea antaa mitään tiettyä sääntöä, jonka mukaan sopimusrikkomus on olennainen, kun sopimussuhteessa tapahtuu X tai Y.

Sopimuksia tehdään niin monilla eri aloilla ja sovitaan niin monista eri asioista, että yleispätevää sääntöä on vaikea antaa.

Esimerkiksi kauppalaissa, joka soveltamisalaltaan kohdistuu irtaimen kauppaan, säädetään sopimusrikkomuksen olevan olennainen ja sopimuksen olevan purettavissa seuraavassa tilanteessa:

Ostaja saa virheen vuoksi purkaa kaupan, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää.

Kauppalaissa sopimuksen purkaminen on liitetty sopimusrikkomukseen, jolla on nimenomaan ostajan kannalta olennainen merkitys. Lisäksi myyjän on täytynyt käsittää se tai vähintään hänen olisi pitänyt se käsittää.

Tietyillä aloilla, joissa sopimusosapuolten välillä on voimakas taloudellinen riippuvuussuhde, sopimuksen purkamiskynnys on korkeampi.

Tietyissä tilanteissa sopimuksen purkamista harkitseva osapuoli voi yrittää varmistaa sopimuksen purkamisoikeuden esimerkiksi erilaisin varoituksin, suorituskehoituksin ja tiedusteluin.

Mitä jos sopimusosapuoli on purkanut sopimuksen oikeudettomasti?

Entä mitä tapahtuu tilanteessa, jossa sopimusosapuolten välillä on voimassa sopimus, mutta toinen sopimusosapuoli katsoo toisen purkaneen sopimuksen ilman siihen oikeuttavaa olennaista sopimusrikkomusta?

Tällaisessa tilanteessa on yleensä kaksi vaihtoehtoa:

  • kiistää purkuoikeuden olemassaolo ja vaatia sopimuksessa pysymistä
  • hyväksyä se, että sopimus lakkaa, mutta vaatia vahingonkorvausta niistä vahingoista, jotka aiheutuvat sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä

Yhteenveto: sopimuksen irtisanominen ja sopimuksen purkaminen

Tästä blogikirjoituksesta olemme saaneet tietää, että sopimuksen irtisanominen ja sopimuksen purkaminen ovat kaksi eri asiaa.

Sopimuksen irtisanominen ei pääsääntöisesti onnistu, kun kyseessä on määräaikainen sopimus, vaan sopimuksen irtisanominen tulee kyseeseen toistaiseksi voimassa olevassa sopimussuhteessa.

Kun sopimus irtisanotaan, on sopimus voimassa vielä ns. irtisanomisajan. Sopimus päättyy vasta irtisanomisajan kuluttua umpeen.

Sopimuksen purkaminen puolestaan edellyttää toisen sopimusosapuolen olennaista sopimusrikkomusta. Jos tällaista olennaista sopimusrikkomusta ei ole olemassa, ei sopimuskaan ole purettavissa.

Kun toinen sopimusosapuoli purkaa sopimuksen ilman siihen oikeuttaa olennaista sopimusrikkomusta, voi toinen sopimusosapuoli vaatia sopimuksessa pysymistä tai vaatia vahingonkorvaus niistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sopimuksen ennen aikaisesta päättymisestä.

Mikäli tarvitset apua joko sopimuksen irtisanomisen tai sopimuksen purkamisen osalta, ole yhteydessä ja katsotaan asiaa yhdessä.

Kirjoittaja on eLakitoimiston perustaja Niko Laukkonen, joka on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Niko on saanut luvan toimia myös kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjänä sekä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana. Oikeudenkäynneissä Niko on edustanut niin Suomessa kuin Virossa.