Vaikuttajamarkkinointi Instagramissa

On koittanut uusi uljas aika ja on aika aloittaa vaikuttajamarkkinointi! 

Sopimuspohja tai oikeastaan eLakitoimisto on kyllä ollut aikaisemminkin Facebookissa, Twitterissä ja Pinterestissä, mutta kieltämättä asioita on tehty melko hiljaisella liekillä. Lähinnä kyse on ollut siitä, että sosiaalisen median seuraajat ovat voineet saada tiedon siitä, milloin uusin blogi on sopimuspohjaan ilmestynyt.

Nyt on kuitenkin aika ottaa sosiaalista mediaa paremmin haltuun ja tästedes edesottamuksia voi seurata suoraan kirjoittajan omalta Instagram-tililtä

Ja ei… Ei tee ollenkaan huonoa, jos vaikka klikkaat linkkiä ja päätät seurata. 😉

Koska en tuskin kuitenkaan ole ainoa, jolle vaikuttajamarkkinointi on tällä hetkellä ajankohtaista, on tässä blogissa hyvä käydä läpi joitakin vaikuttajamarkkinointiin liittyviä asioita, joita seuraamalla myös juridinen puolinen onnistuu sosiaalisen median koukeroissa.

Miten vaikuttajamarkkinointi, sosiaalinen media ja juridiikka liittyvät toisiinsa?

Kysymykseen on oikeastaan helppo vastata niin, että montako elämän osa-aluetta pystyy löytämään, johon ei millään tavalla liittyisi juridiikka tai lainsäädäntö.

Sosiaalinen media, ja sitä kautta myös vaikuttajamarkkinointi, ei ole tästä poikkeus.

Jos mennään kuluttajansuojalakiin, niin kuluttajansuojalaista on nähtävissä yksi myös kuluttajille suunnattua markkinointia koskeva perusperiaate eli mainonnan tunnistettavuus. 

Kuluttajansuojalain mukaan:

Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan.

 

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan, tulee siis käydä ilmi selkeästi riippumatta siitä, mitä välinettä markkinointiin käytetään – sosiaalista mediaa vai jotain muuta. 

Valvooko joku sitten oikeasti sitä, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu?

Katsotaan, mikä on kuluttaja-asiamiehen rooli.

Kuluttaja-asiamies

Kuluttaja-asiamiehen roolina on valvoa kuluttajansuojalain noudattamista. Toisin sanoen kuluttaja-asiamies valvoo markkinoinnin lainmukaisuutta ja näin on tietysti myös sosiaalisessa mediassa suoritettavan markkinoinnin osalta. 

Kuluttaja-asiamiehen verkkosivuilta ilmenee, että kuluttaja-asiamiehen suorittaman valvonnan tarkoituksena on se, että yritys joko lopettaa tai muuttaa lainvastaista markkinointiaan. 

Kuluttaja-asiamiehen ensisijainen tarkoitus on päästä asiasta sopuun vapaaehtoisesti neuvottelemalla, mutta kuluttajansuojalaki turvaa kuluttaja-asiamiehelle myös järeämpiä keinoja puuttua lainvastaiseen markkinointiin.

Kuluttaja-asiamies voi siis kieltää yritystä jatkamasta lainvastaista menettelyä ja tätä kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla. Kieltoasiaan antaa ratkaisun markkinaoikeus

Sen lisäksi, että kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalain noudattamista, on kuluttaja-asiamies myös antanut erinomaisen linjauksen, jonka teemana on vaikuttajamarkkinointi.  Nämä ohjeet voidaan ottaa seuraavaksi tarkastelun alle. 

Vaikuttajamarkkinointi ja kuluttaja-asiamiehen linjaus

Aloitetaan ensimmäisenä perusteista ja katsotaan, mitä vaikuttajamarkkinointi ylipäänsä tarkoittaa.

Mitä vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa?

Vaikuttajamarkkinointi määritellään kuluttaja-asiamiehen linjauksessa näin:

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien välistä kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on yrityksen tuotteiden myynnin edistäminen tai brändin tunnettuuden kasvattaminen. Kaupallinen yhteistyö voi syntyä esimerkiksi siten, että yritys ja vaikuttaja tekevät sopimuksen yrityksen tuotteita koskevasta sisällöntuotannosta.

 

Linjauksesta voidaan siis nähdä, että vaikuttajamarkkinointi sisältää kaksi osapuolta – yrityksen ja vaikuttajan. 

mitä-vaikuttajamarkkinointi-on

Yrityksen ja vaikuttajan välisen yhteistyön tarkoituksena on edistää yrityksen tuotteiden myyntiä tai kasvattaa yrityksen brändin tunnettuutta. Tämä usein toteutuu niin, että yritys ja vaikuttaja keskenään sopivat yrityksen tuotteita koskevasta sisällöntuotannosta. 

Käytännössä asia etenee siis niin, että vaikuttaja nimeltä X julkaisee esimerkiksi kuvan tai videon sosiaalisessa mediassa niille monille ja vielä useammille seuraajilleen, ja tässä kuvassa tai videossa X kertoo yrityksen tuotteesta nimeltä Y.

Tämän vastineena yritys antaa X:lle esimerkiksi rahaa, matkan, lahjakortin eli toisin sanoen vastikkeen. 

Tällöin voidaan siis puhua kaupallisesta yhteistyöstä ja markkinoinnista. 

Nyt voi tulla mieleen, että eihän tällä ole mitään tekemistä juridiikan kanssa? Toinenhan julkaisee kuvan ja siitä vastineeksi rahaa.

Mitä sitten?

Vaikuttajamarkkinointia harjoittavan yrityksen velvollisuudet

Kyse on siitä, että sosiaalisessa mediassa kuluttajille suunnatun markkinoinnin tulee olla tunnistettavaa ja yrityksen, joka harjoittaa vaikuttajamarkkinointia, täytyy huolehtia tietystä velvoitteistaan. Kuluttaja-asiamiehen linjauksen mukaan:

Vaikuttajamarkkinointia tekevä yritys on kuluttajansuojalain perusteella vastuussa kaupallisen yhteistyöstä kertomisesta riippumatta siitä, onko kaupallinen yhteistyö toteutettu ammattimaisen vaikuttajan tai harrastajavaikuttajan kanssa. Yritys on aina vastuussa markkinoinnistaan riippumatta siitä, minkä tahon se valitsee toteuttamaan markkinointia.

 

Toisin sanoen kuluttaja-asiamies on mielenkiintoisesti linjannut, että nimenomaan yritys vastaa siitä, että kaupallisesta yhteistyöstä kerrotaan kuluttajille. Vaikuttajamarkkinointia harjoittavan yrityksen vastuulla on siis ohjeistaa vaikuttajaa toimimaan niin, ettei kyseessä voida katsoa olevan piilomainonta.

Tätä kuluttaja-asiamiehen linjausta ei voida myöskään kiertää niin, että yritys naamioi omat työntekijänsä esiintymään sosiaalisessa mediassa yksityishenkilöinä. 

Kuluttaja-asiamies on vielä tehnyt eron ns. ammattimaisen vaikuttajan ja harrastajavaikuttajan kanssa, mutta sinänsä tällä erolla ei ole vaikutusta vaikuttajamarkkinointia harjoittavan yrityksen velvollisuuksien kannalta. 

Ammattimainen vaikuttaja ja harrastajavaikuttaja on linjauksessa määritelty näin:

  • Ammattimainen vaikuttaja on kuluttajansuojalain perusteella vastuussa kaupallisesta yhteistyöstä kertomisesta samoin kuin vaikuttajamarkkinointia hyödyntävä yritys. Ammattimaisella vaikuttajalla tarkoitetaan tässä linjauksessa vaikuttajaa, jolle vaikuttaminen on lähtökohtaisesti elinkeino.
  • Harrastajavaikuttajalla tarkoitetaan kuluttajaa, jolle sisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan on harrastustoimintaa eikä elinkeino. Tällöin vaikuttajan toimintaa ei arvioida kuluttajansuojalain nojalla, eikä kuluttaja-asiamies ole toimivaltainen. Tästä huolimatta mainonnan merkitseminen on tärkeää, koska seuraajat eivät muutoin voi välttyä piilomainonnalta.

 

Vaikkakin yritys on vastuussa kaupallisen yhteistyön kertomisesta, on tässä yhteydessä kuitenkin hyvä tuoda esiin myös se, miten vaikuttajan tulisi merkitä sosiaalisen median julkaisuihin se, että julkaisun tarkoitus on kaupallinen ja se, kenen lukuun markkinointia harjoitetaan.

Mitä vaikuttajan tulee tehdä sosiaalisten median julkaisujen osalta?

Kuluttaja-asiamiehen linjauksessa suositellaan, että jo heti julkaisun alussa kerrotaan siitä, että kyseessä on mainos samoin kuin se, mikä on mainostavan yrityksen nimi tai esimerkiksi tuotemerkki (muu tunnistettava kaupallinen nimi).

Jos yrityksen ja vaikuttajan välinen kaupallinen yhteistyö kattaa useamman kuin yhden julkaisun, tulee edellä tarkoitetut merkinnät tehdä jokaiseen julkaisuun.

Kuluttaja-asiamiehen linjauksesta ilmenee useampi tapa, jolla merkinnät julkaisuihin voidaan tehdä, mutta yksi tapa on esimerkiksi kirjoittaa julkaisuun:

Kaupallinen yhteistyö: [Yritys] TAI Kaupallinen yhteistyö: [Tuotemerkki]

 

Jos yritys on lähettänyt tuotteen vaikuttajalle ilman, että varsinaisesta yhteistyöstä on vaikuttajan ja yrityksen välillä sovittu ja vaikuttaja päätyy tuotetta sosiaalisessa mediassa esittelemään, tulee vaikuttajan kertoa asiasta heti julkaisun alussa.

Tämä voidaan hoitaa kuntoon kuluttaja-asiamiehen mukaan esimerkiksi käyttämällä ilmaisua:

  • saatu ilmaistuote

Tiettyjen sosiaalisten median palveluiden osalta kuluttaja-asiamies on antanut vielä tarkempaa ohjeistusta siitä, miten merkinnät tulisi tehdä. 

Otetaan näistä vielä yksi esimerkki ja olkoon se Instagram, kun nyt on kuitenkin Instagramiin lähdettykin.

Instagram ja vaikuttajamarkkinointia koskevat tuotemerkinnät

Kuluttaja-asiamiehen ohjeistuksessa on Instagramin osalta erikseen eroteltu ns. “tavalliset” julkaisut ja Instagram Story.

Kuluttaja-asiamies suosittelee tavallisten julkaisujen osalta käyttämään Instagramin omaa merkintätyökalua, jos se vain suinkin on mahdollista. Tällöin julkaisusta ilmenee “maksettu kumppanuus käyttäjän XX kanssa”.

Tämän lisäksi tekstikentän alkuun tulisi tehdä esimerkiksi merkintä:

  • “Kaupallisessa yhteistyössä [yritys] kanssa”.

Yrityksen varsinaista virallista nimeä ei tarvitse käyttää, jos kuluttajat tuntevat esimerkiksi yrityksen tuotemerkin varsinaista nimeä paremmin.

Merkinnät tulisi tehdä sillä kielellä, jolla julkaisukin on tehty. Vaikka siis olisi “coolia” kirjoittaa englanniksi, niin se ei käy, jos sisältö muuten on suomeksi. Kaupallisesta yhteistyöstä kertominen ei ole myöskään riittävää, jos se tapahtuu hashtageissa tai vääränlaisessa muodossa.

Instagram Storyn osalta tulisi huomioida, että kuvaan olisi merkitty: “Kaupallisessa yhteistyössä [yritys] kanssa”. Tällaisen tekstin tulisi myös riittävästi erottua kuvasta eli tekstin väriin, kokoon ja sijoitteluun tulisi kiinnittää huomiota. Jos kyse on videosta, merkintä tulee tehdä videon alkuun.

Yhteenveto 

Sosiaalinen media on loistava keino olla yhteydessä esimerkiksi kuluttajiin. Tällöin kuitenkin markkinoinnin juridiseen puoleen on syytä kiinnittää huomiota. Toivottavasti tämän blogin vinkeistä on ollut hyötyä, toimit sitten vaikuttajamarkkinointia hyödyntävän yrityksen puolesta tai itse vaikuttajan roolissa. 

Ja jos kiinnostaa, seuraa minua Instagramissa!

Kirjoittaja on eLakitoimiston perustaja Niko Laukkonen, joka on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Niko on saanut luvan toimia myös kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välittäjänä sekä luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana. Oikeudenkäynneissä Niko on edustanut niin Suomessa kuin Virossa.

lakimies-niko-laukkonen